Schoorsteenvegen

Jaarlijks telt Nederland ruim tweeduizend kleine en grote schoorsteenbranden als gevolg van slecht onderhoud van de rookkanalen.

Bij het stoken van hout, kolen of olie komen onverbrande deeltjes in het rookkanaal. Deze deeltjes hechten zich aan de wand van het rookkanaal en vormen een teerachtige, zeer brandbare laag(creosoot). Wanneer u de kachel stookt bereikt het al snel een temperatuur van 600-700 graden. Met deze temperatuur vliegt deze teerachtige laag in brand en een schoorsteenbrand is een feit!

Heeft u een houtkachel met glas, dan kan u aan het glas vaak al zien of het stookproces goed verloopt. Blijft deze (zo goed als) schoon, dan duidt dit op een schone verbranding.
Slaat het raam helemaal zwart uit, dan is dit een teken dat het verbrandingsproces verstoort is. Dit kan liggen aan: te nat hout, verkeerde of te weinig toestroom van lucht.
Zorg er ook voor dat uw houtkachel warm genoeg brandt. Dit zorgt voor een vollediger verbranding.

Hoe vaak schoorsteenvegen?

Bij intensief gebruik, dus wanneer u de kachel of openhaard als hoofdverwarming gebruikt is het raadzaam om het kanaal twee keer per jaar te laten vegen.Wanneer de kachel of openhaard als sfeer verwarming wordt gebruikt is een keer per jaar voldoende.

Veegbewijs voor de verzekering

Verzekeringsmaatschappijen adviseren een jaarlijkse onderhoudsbeurt van uw rookkanaal. Zonder geldige kwitantie kan er namelijk een probleem ontstaan als u niet kunt aantonen dat u onderhoud aan uw schoorsteen heeft laten verrichten. In veel polisvoorwaarden staat namelijk dat u als een goed huisvader uw eigendommen dient te onderhouden.

Indien u dus uw schoorsteen niet laat vegen en toch stookt op het schoorsteenkanaal kan opzet tot de conclusie leiden bij een schoorsteenbrand.

Na het vegen ontvangt u van ons een veegbewijs wat als verklaring dient voor de verzekering. Deze bon, wat tevens u rekening is, dient u goed te bewaren. Bij een eventuele schoorsteenbrand kunt u op deze manier aantonen dat er geen sprake was van achterstallig onderhoud.