Creosoot

Creosoot is een zeer brandbare teerachtige laag die gevormd wordt door onverbrande deeltjes. Creosoot is zeer harde koek en laat zich niet verwijderen met een normale stalen veegborstel. Creosoot moet op een andere wijze verwijderd worden of nog beter is het voorkomen van creosoot. De schoorsteenveger kan tijdens de veegbeurt aan het roet zien van welk soort dit roet is en wat hiervan de oorzaak is. Goed roet heeft een poedervorm, als er in het kanaal sprake is van creosoot zal het roet bestaan uit samengeklonterde brokken.

creosoot1_zpse0677aee            Creosoot_zps29d64b2b

Oorzaken creosoot
De vorming van creosoot kan meerdere oorzaken hebben. Een eerste oorzaak is door een onvolledige verbranding van het hout. Een te lage verbrandingstemperatuur is hier de oorzaak van. Een tweede oorzaak kan liggen in de afkoeling van de rookgassen. De rookgassen gaan condenseren en mengen zich met het roet. Het gevolg hiervan is
dat het zich aan de wanden van het rookkanaal gaat hechten. Dat de rookgassen afkoelen kan meerdere oorzaken hebben:
  • afkoeling van buitenaf, mogelijk door slechte isolatie.
  • het inregenen aan de bovenkant van het kanaal.
  • een ruwe binnenwand van het rookkanaal. In een ruwe binnenwand blijft de warme   lucht hangen en heeft de koude lucht een vergrootte kans om dieper in het kanaal te komen.
  • het stoken van nat hout.
  • het vuur niet optimaal laten branden door het smoren en/of knijpen van de kachel.
  • slechte trek, er is nauwelijks stroming van de rook gassen.
Hoe sterk een schoorsteen trekt, is afhankelijk van verschillende factoren:
  • de plaats van de schoorsteenpijp op het dak.
  • bochten in het kanaal.
  • externe factoren (hoge gebouwen rondom, dakkapellen, bomen, enzovoort).
  • de afstemming van de capaciteit van de kachel of haard ten opzicht van het rookkanaal.
De schoorsteenveger kan de hoogte en diameter van het kanaal bepalen. Samen met de berekening van de luchttoevoer kan bepaald worden hoe groot een haard of kachel moet zijn om een optimale verbranding te krijgen. Een nieuw of gebruikt stooktoestel kan niet altijd op een bestaand kanaal worden aangesloten. Dit moet op elkaar afgestemd zijn.
IMG_7181_zps2769d733            m1nzataafr4i_zps1ab085d7